Hanif & Riska

Wedding Invitation

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenis mu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-nya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaran-nya bagi orang yang berfikir".

(Ar-rum:21)
Keluarga Pria
  • Moch. Dhofir (ayah)
  • Sumiati (ibu)
Keluarga Wanita
  • Abd. Muis (ayah)
  • Tutik Rahayu (ibu)