--Special Invite To--

Keluarga Besar

Keluarga Wanita:

    • Darto Suryo Saptomo (ayah)
    • Tri Dina Atmawati (ibu)

Keluarga Pria:

    • Rustam Suparman (ayah)
    • Rusyati (ibu)

 


Ya Tuhan
Jadikanlah kami Suami & Istri yang saling mencintai di kala dekat,
Saling menjaga kehormatan dikala jauh,
Saling menghibur dikala duka,
Saling mengingatkan dikala bahagia,
Saling mendoakan dalam kebaikan dan ketaqwaan,
Serta saling menyempurnakan dalam peribadatan.