Brian & Thea

Special invite to

Keluarga Besar

Keluarga Wanita :

  • Paulus Harsono (ayah)
  • Veronica Suwarni (ibu)

Keluarga Pria :

  • Widodo Kadaryono (ayah)
  • Hene Midel Manan (ibu)

"..Sebab Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu,...,yaitu rancangan

damai sejahtera & bukan rancangan kecelakaan,untuk memberikan kepadamu hari depan yg penuh harapan.."

(Yeremia 29:11)