Ropiko
Ropiko Putra Jaya
&
Angger
Angger Selviana Putri

Keluarga Besar

Keluarga Wanita :

 • Suhadi (ayah)
 • Anik Restatik (ibu)
 • Alm. Saeran (Kakek)
 • Yainem (Nenek)
 • Hartini (Bibik)
 • Supiyah (Bibik)
 • Sediono (Pakpuh)
 • Sulandari (Bibik)
 • Suprapto (Pakpuh)
 • Sutrisno (Pakpuh)
 • Atik Sumiati (Bibik)
 • Kurnia (Bibik)
 • Siti Asiah (Bibik)
 • Sumarno (Paklek)
 • Marni (Bibik)
 • Siti Aminah (Bibik)

Keluarga Pria :

 • Romli (ayah)
 • Mujiati (ibu)
 • Taman (Kakek)
 • Srianah (Nenek)
 • Dedi Suselo (Adik)
 • Lia Sri Wiji Astuti (Adik)
 • Rio Defri Saputra (Adik)

Ya Tuhan
Jadikanlah kami Suami & Istri yang saling mencintai di kala dekat,
Saling menjaga kehormatan dikala jauh,
Saling menghibur dikala duka,
Saling mengingatkan dikala bahagia,
Saling mendoakan dalam kebaikan dan ketaqwaan,
Serta saling menyempurnakan dalam peribadatan.