Keluarga Besar

 

Keluarga Pria:

    • Ir. H. Chairul Tallu Rahim, MP (ayah)
    • Ir. Masumber Daly, MS (ibu)

Keluarga Wanita:

    • Prof Dr H Achmad M Palinrungi, Sp.B, Sp.U (ayah)
    • Hj. Andi Achny Sulolipu Palinrungi (ibu)

 

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenis mu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-nya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaran-nya bagi orang yang berfikir".

(Ar-rum:21)