Keluarga Besar

Keluarga Wanita:

    • M. Taufik (ayah)
    • Sundari Yanti (ibu)

Keluarga Pria:

    • Umar Dhani (ayah)
    • Wiwik Casminah (ibu)

 

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenis mu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-nya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaran-nya bagi orang yang berfikir".

(Ar-rum:21)