Hendry
Mayhendry Maharaja
&
Selpi
Selpiana Br Silaen

Keluarga Besar

Keluarga Wanita :

  • L Silaen (ayah)
  • H Br Sinaga (ibu)

Keluarga Pria :

  • Marningot Maharaja (ayah)
  • Mertiana Br Situmorang (ibu)

Ya Tuhan
Jadikanlah kami Suami & Istri yang saling mencintai di kala dekat,
Saling menjaga kehormatan dikala jauh,
Saling menghibur dikala duka,
Saling mengingatkan dikala bahagia,
Saling mendoakan dalam kebaikan dan ketaqwaan,
Serta saling menyempurnakan dalam peribadatan.