Leembonk
Adek Candra Limbong, ST
&
Srie
Sri Kurniawati, A.Md

Keluarga Besar

Keluarga Wanita :

  • Amri Ghazali (ayah)
  • Ani Setianingsih (ibu)

Keluarga Pria :

  • H. Bustami Limbong (Alm) (ayah)
  • Hj. Syarifah Harahap (ibu)

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenis mu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-nya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaran-nya bagi orang yang berfikir".

(Ar-rum:21)

Countdown

Estimated time remaining :

Hit Counter

This site has been :

Special invite to