--Wedding Invitation--

Upink & Dwie

Special to: All

Keluarga Besar

 

Keluarga Pria:

    • Bp. Jasmin Maladjai (ayah)
    • Ibu Djaenab DG Marotja (ibu)

Keluarga Wanita:

    • Bp. Engkos Kosidin (ayah)
    • Ibu Hj. Anih Rohani (ibu)

 

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenis mu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-nya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaran-nya bagi orang yang berfikir".

(Ar-rum:21)