Keluarga Besar

Keluarga Pria:

  • Bpk. H. Emo (ayah)
  • Ibu. Edah (ibu)

Keluarga Wanita:

  • Bpk. Waspu B. Sanromi (ayah)
  • Ibu. Nadiah (ibu)

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenis mu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-nya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaran-nya bagi orang yang berfikir".

(Ar-rum:21)