Wulan & Winas

Keluarga Besar

Keluarga Wanita:

    • H. W. Haryomo, A.Pi, S.E, M.Si (ayah)
    • Hj. Sri Purwanty Wahyuningsih (ibu)

Keluarga Pria:

    • Tri Winarso, S.Pd (ayah)
    • Djasmini (ibu)

 

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-nya adalah diciptakan-Nya untukmu pasangan hidup dari jenis mu sendiri supaya kamu mendapat ketenangan hati dan dijadikan-nya kasih sayang di antara kamu. Sesungguhnya yang demikian menjadi tanda-tanda kebesaran-nya bagi orang yang berfikir".

(Ar-rum:21)

Follow us on Facebook Follow us on Twitter

Hit Counter :